WEB

LA VAGA GENERAL DEL 29 DE MARÇ DE 2012

Darrera actualització: dilluns 26 de març de 2012

QUÈ FER?
MANIFEST DEL CENTRE DE TREBALL I DOCUMENTACIÓ (CTD)

01.- Segurament des de la crisi econòmica de la transició democràtica, mai s’havien donat a Espanya unes condicions tan objectives per a una mobilització com la que han convocat els sindicats, amb la finalitat d’oposar-se a la reforma laboral empresa pel govern de la dreta espanyola, presidit pel Sr. Rajoy, amb la directa implicació i suport, del govern catalanista de Convergència i Unió.

02.- La vaga general te unes raons més que legítimes de protesta sindical i del món laboral contra una profunda modificació de les condicions del treball i dels instruments de defensa de que els treballadors disposaven fins ara en defensa del seu lloc de treball. Però també cal admetre a la vegada que té uns objectius poc clars, i que els mateixos sindicats es troben instal·lats en una profunda crisi d’objectius i perspectives, cosa que fa que la mobilització tingui un incert futur.

03.- A Catalunya, societat que viu els efectes d’una profunda transformació social i, en especial, de la seva estructura productiva- amb un manifest procés de desindustrialització motivat per factors de globalització i de deslocalització, però també, per raó de la manca de lideratge de la classe política i dels empresaris en assumir el risc de les transformacions que requereixen aquests canvis-,la convocatòria de vaga es dóna en el context d’una profunda crisi de les seves institucions d’autogovern. El problema del seu finançament, sempre latent des de la reinstauració de la Generalitat de Catalunya, esclata, ara, amb totes les seves particularitats i responsabilitats, de les que no es poden deslliurar ni els partits de l’actual govern, ni tampoc els de l’anterior govern d’esquerres.

04.- Entenem que l’actual situació política, econòmica, i social que travessa el país -i per tant , del marc en que es dóna la convocatòria de vaga general- és indestriable d’un procés clarament involutiu i regressiu dels drets socials a escala mundial, amb un model on prevalen tan sols principis neoliberals basats en l’economia del màxim benefici, l’especulació financera, la depredació dels recursos naturals i la ineficiència del propi sistema, i on les crisis les acaben pagant sempre els més febles.

Abandonats els mecanismes de control públic efectius sobre les grans decisions estratègiques del model econòmic en mans dels interessos del màxim guany, i, en particular,dels agents del sistema financer (n’és un clar exemple la crisi dels sistema financer americà i europeu, en que sempre, al final, s’acaba socialitzant les pèrdues), el model deriva cap una destrucció dels principis de solidaritat i de distribució social i efectiva de la riquesa.

05.- Per altra banda, aquest context té actualment particular incidència en les polítiques de la Unió Europea, i en particular, del govern conservador d’Alemanya i demés països que recolzen la seva política, sense que això sigui excusa o avali polítiques irresponsables en la gestió dels recursos públics. Els termes i exigències imposats als països del sud, en particular, en l’anomenat rescat de Grècia, obliden els efectes que una similar política va donar lloc a Alemanya després de la fallida del 29.

06.- La reforma laboral espanyola és una part integrant d’aquest model, malgrat creiem no es puguin mantenir criteris i drets respecte realitats econòmiques ja inexistents. Cap sector de la societat es pot permetre defensar que no li calen reformes. Tots han de subjectar-se a discussió i reforma, mercat del treball, sector públic, ensenyament, funció pública, serveis socials, serveis bàsics. Però aquesta adaptació no s’ha de fer tan sols aplicant criteris de liberalisme econòmic com els que ara es volen imposar.

07.- Els membres del Centre de Treball i Documentació (CTD) també són partíceps d’aquests temps de confusió. Però en tots els fets amb transcendència social des de la seva creació l’any 1978, el Centre s’ha pronunciat en els termes que li són propis, és a dir, els d’una entitat que promou el debat, la discussió, i la reflexió sobre la societat en la que desplega la seva activitat, i sempre en el sentit d’assumir inequívocs principis de solidaritat i de transformació social, en que prevalguin els interessos generals, l’interès públic, l’eficiència de les solucions, i, a la vegada, una efectiva distribució social de la riquesa.

08.- En aquest sentit, el Centre de Treball i Documentació (CTD) entén que la mobilització que comporta una vaga general ha de servir per a plantejar una reflexió de que és possible, des de la responsabilitat publica i privada, defensant un altre model de relacions polítiques, econòmiques i socials, i que els canvis, que afecten i afectaran una societat basada en relacions i models nascuts de la segona guerra mundial i de la guerra freda, poden donar-se defensant a la vegada els principis de transformació i solidaritat social que sempre ha defensat.

09.- És en aquest context, i amb aquestes premisses, que ens pronunciem per recolzar la convocatòria de la vaga general. Les nostres reserves i discrepàncies sobre l’actuació en aquests darrers temps dels sindicats o els partits polítics que els hi poden ser més pròxims, no han de derivar ara en una actitud d’inhibició davant la convocatòria de vaga, que suposaria en definitiva l’aval a una política econòmica i social que, com aquesta impulsada per les dretes, s’oposa a la trajectòria del CTD.

Barcelona, a vint i un de març de dos mil dotze


Arrel de la web | Contacte | Mapa del lloc Web | | icone statistiques visites | info visites 287662

Seguir la vida del lloc ca  Seguir la vida del lloc Donem suport   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Lloc Web fet amb l’SPIP 3.0.17 + AHUNTSIC

Creative Commons License